อยุ่ข้างท้อปซูปเปอร์มาร์เก็ต  ไม่ต้องเข้าไปในตัวห้างครับ จอดรถหน้าร้านได้เลย

Visitors: 213,059